Följ oss via sociala medier

Nyheter

Vattenförsörjning

Under 2016 blev länets brist på vatten ett akut problem. Ölandskommunerna drabbades hårdast, men i alla länets kommuner var och är bristen fortfarande kännbar. Nu finns det en vattenledning från fastlandet till Öland, som stärker upp båda Ölandskommunernas vattenförsörjning. I Borgholm har det investerats i ett vattenverk som renar vatten från Östersjön och i Mörbylånga planeras ett liknande. Erfarenheterna är att vi måste se över den långsiktiga vattenförsörjningen i hela länet och hur den ska finansieras. Moderaterna vill att de som bor i länet har taxor som är relevanta, långsiktiga och politiskt förankrade.

Moderaterna vill:
  • säkra den långsiktiga vattenförsörjningen i länet och finansieringen av denna
You may also like
Förslag för en bättre skola i Kalmar län
Bostäder
Infrastruktur
Trygghet