Följ oss via sociala medier

Nyheter

Uttalande om regionkommun

Moderaterna i Kalmar län vill uttala tre för oss viktiga utgångspunkter när det gäller tillskapandet av en regionkommun i vårt län.

  • Vi anser att en ny tänkt regionkommun ska ses som skapandet av en ny organisation med ett nytt uppdrag.
  • Vi ser behov av ett kommunalt samverkansorgan vid sidan av regionfullmäktige.
  • Vi vill se en nämndstruktur med tydlig ansvarsfördelning särskilt för frågor rörande regionens tillväxtfrågor och dess utvecklingsarbete.

 

För mer information:

Jörgen Andersson (förbundsordförande), 073-510 00 73, jorgen.andersson@riksdagen.se