Följ oss via sociala medier

Kommentar till Anna Kinberg Batras avgång

Anna Kinberg Batra har idag meddelat att hon avgår som partiordförande för Moderaterna. Moderaterna i Kalmar län stod bakom valet av Anna Kinberg Batra 2015 och har alltid haft ett gott samarbete med henne. Hon är en bra person och en mycket kunnig politiker. Vi beklagar att diskussionerna om Moderaterna under en längre tid har...
Learn More

Bostäder

Fler måste få sin första bostad och den akuta bostadsbristen måste bekämpas. Därför måste bostadsbyggandet öka kraftigt och det befintliga bostadsbeståndet nyttjas bättre. Moderaterna arbetar för en bostadsmarknad där ingen ska behöva tacka nej till jobb eller studier på grund av att det inte går att hitta boende. Våra förslag: Ytterligare reformer och förenklingar i...
Learn More

Infrastruktur

Kalmar län är ett län med stora avstånd. Kollektivtrafiken är idag till stora delar prioriterad på de stora stråken. Då blir bilen för många ett oersättligt färdmedel. Höjda skatter på drivmedel som bensin och diesel slår hårdast mot de som bor på landsbygderna och inte har tillgång till kollektivtrafik. Man måste ta bilen för att...
Learn More

Trygghet

Idag känner människor en större oro för att utsättas för brott.  30 procent av lantbrukarna i Sverige har de senaste två åren varit utsatta för brott, oftast stölder och inbrott. En stor del av de maskiner och redskap som stjäls förs utomlands. Regelverket gör att Tullverket idag inte kan stoppa utförsel av stöldgods då de...
Learn More

Vattenförsörjning

Under 2016 blev länets brist på vatten ett akut problem. Ölandskommunerna drabbades hårdast, men i alla länets kommuner var och är bristen fortfarande kännbar. Nu finns det en vattenledning från fastlandet till Öland, som stärker upp båda Ölandskommunernas vattenförsörjning. I Borgholm har det investerats i ett vattenverk som renar vatten från Östersjön och i Mörbylånga...
Learn More

Digitalisering

I Kalmar län är tillgången på bredband och telefoni mycket varierad. I städerna är bredbandsnäten snart kompletta, på landsbygden finns det fortfarande stora vita fläckar. De offentliga medel som skjuts till räcker inte för att hela länet ska få tillgång till fiber. De fiberföreningar som bildas, där det lokala engagemanget är väldigt stort, måste få...
Learn More

Matlänet

Idag har Kalmar län en livsmedelsstrategi, men ytterligare satsningar behöver göras för att hjälpa livsmedelsbranschen att växa. Det finns idag små producenter och flera välkända restauranger i Kalmar län, men vi kan fortfarande utveckla upphandlingen inom offentlig verksamhet genom att exempelvis värna närproducerad mat. Detta är en hälsofråga, men också en fråga om att ha...
Learn More

Jobb och arbetsmarknad

Ett starkt Sverige börjar med jobben, när fler arbetar läggs grunden för en trygg gemensam välfärd. Därför ska arbetslinjen utvecklas – inte avvecklas. Utanförskapet måste pressas tillbaka och vägen in i samhället går via jobben. Att bryta utanförskapet och se till att fler jobb skapas är avgörande för att Sverige ska fungera för alla, kunna...
Learn More

Äldreomsorg

Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är i dag ungefär två miljoner människor som är över 65 år. Det är positivt och någonting att glädjas åt. Men att åldras innebär ofta ett ökat behov av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik,...
Learn More
1 2 3 15