Följ oss via sociala medier

Politik

banner_AKB

Vi tror på ett Sverige där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå till. På ett Sverige som ser alla och glömmer ingen. Som håller ihop och låter alla komma till sin rätt.

År 2006 blev vi Nya Moderaterna. Ett parti med mål om att alltid fortsätta förändras och utvecklas. Ett parti som söker utmaningarna, ser samhällsproblemen och som sätter människan före sakfrågorna. Sedan dess har Nya Moderaterna och Alliansen genomfört viktiga reformer för fler jobb och bättre välfärd. Men många utmaningar kvarstår. Därför fortsätter vi att utveckla, bredda och förnya vår politik. Så länge det finns samhällsproblem kvar att lösa så behåller vi vår nyfikenhet på människor och hur vi tillsammans kan göra Sverige ännu bättre.

Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige

Alla människor, erfarenheter, kunskaper, kulturer, perspektiv, talanger och språk gör tillsammans vårt Sverige. Ett Sverige som trots global ekonomisk oro står starkt. Ett Sverige i vilket vi arbetar tillsammans för att skapa den trygghet och det välstånd vi alla önskar oss själva och varandra. Ett Sverige i vilket vi tillsammans ser till att skapa resurser till den skola, sjukvård och äldreomsorg vi alla i något skede är i behov av. Ett Sverige där vi tror på att väva finmaskiga nät som fångar den som faller, på att trygghet ger välstånd och på att framgång ger ringar på vattnet.

Men ett Sverige som mår bra måste bli bättre. Bättre på att se och tillvarata allas förmåga. Bättre på att ge alla som vill och kan en chans att bidra. Bättre på att se till att ingen tvingas ut i utanförskap. För jobben bygger inte bara vår gemensamma trygghet, de bygger också var och en av oss. Vår frihet, vår självkänsla och vårt självbestämmande.

Full sysselsättning och minskat utanförskap är därför inte bara en fråga om krass ekonomi. Utan om medmänsklighet. Om att se alla och glömma ingen. Därför viker vi inte från arbetslinjen. För alla behövs i bygget av ett bättre Sverige.

Läs mer om moderat politik

Politiska program

Här hittar du våra program, antagna av partistämman, som beskriver våra idéer och vår politik.

Handlingsprogram Idéprogram Kommunprogram Framtidsförslag Europaplattform

Undrar du något om moderat politik?

Ditt namn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Ämne (obligatorisk)

Ditt meddelande (obligatorisk)