Följ oss via sociala medier

Nyheter

Ny styrelse i Västervikskretsen

Moderaterna i Västervikskretsen valde ny styrelse på sitt årsmöte:

Helena Sjöholm, ordförande
Elin Landerdahl, vice ordförande
Jörgen Andersson, ledamot
Katarina Andersson, ledamot
Magdalena Lidestam, ledamot
Yvonne Nilsson, ledamot
Annika Reedman, ledamot
Jon Sjölander, ledamot
Malin Sjölander, ledamot
Per Andersson, ersättare
Mattias Hallberg, ersättare
Christin Rampeltin Molin, ersättare
Susanne Stackelberg, ersättare