Följ oss via sociala medier

Nyheter

Ny styrelse i Borgholm

Moderaterna i Borgholm valde ny styrelse på sitt årsmöte.

Carl Malgerud, ordförande
Mats Bengtsson, vice ordförande
Björn Andreen, kassör
Jasmine Petersson, sekreterare
Gunvor Thörnblad, ledamot
Anders Nyholm, ledamot
Karl-Gustav Stegermark, ledamot
Marcel van Luijn, ledamot
Jan Erici, ersättare