Följ oss via sociala medier

Nyheter

Kulturkort i Kalmar län

Kulturen för att marknadsföra regionen

Moderaterna lägger idag genom Harald Hjalmarsson (vice ordförande i regionförbundets styrelse) en motion om att regionförbundet ges i uppdrag at utreda förutsättningarna för att införa ett kulturkort för Kalmar län. Motionen följer här:

Alla är väl medvetna om kulturens betydelse för att marknadsföra vår region. Frågan är om vi utnyttjar potentialen fullt ut?

Tillgänglighet till kultur är också ett uppenbart förbättringsområde.

Moderaterna föreslår att regionförbundet tar initiativ till överläggningar om förutsättningar för att införa ett kulturkort. Tanken är ett kultur- och besökskort som omfattar kultur och övriga besöksmål. Ett kultur- och besökskort kan lyfta regionen och bidra till ökat resande med kollektivtrafiken.

Vitsen med ett kulturkort är att visa på regionens attraktivitet, att lyfta kulturen och besöksmålen och därmed skapa möjligheter för näringslivet.