Följ oss via sociala medier

Nyheter

Kampanj mot terrorism

Moderaterna har lagt många förslag för att stärka Sveriges agerande mot terrorism, våldsbejakande extremism och radikalisering. En central del av vår politikutveckling har varit att ta fram förslag för att hantera utvecklingen.

Material: Ladda ner kampanjbilder för Facebook, Twitter och Instagram

You may also like
Höstkampanj 2017
Natten är din
Vårkampanj 2017
Förbättra stödet för brottsoffer