Följ oss via sociala medier

Nyheter

Kalmar län kan mer

Vi vill ha de bästa svaren på
Kalmar läns framtidsutmaningar.

Här kan du lämna ditt förslag!

Nya Moderaterna i Kalmar län står inför uppgiften att utveckla vår politik inför valet 2018. För att kunna genomföra vårt förnyelsearbete behöver vi både identifiera våra lokala utmaningar och formulera lösningar på dessa.

Vi vill utgå ifrån människors vardag. Vilka frågor ställer invånarna i Kalmar län. Vilka möjligheter och problem finns. Hur gör vi Kalmar län till en bättre plats att bo i och hur får vi fler att flytta hit. Hur kan vi ta tillvara den potential som finns.

Förbundsstyrelsen har utsett ansvariga för 10 nätverk med uppgiften att ta fram rapporter på dessa utmaningar och lösningar inför nästa val. Nätverkens arbete ska pågå under 2015-16 och dessa ansvarar för att ta in synpunkter, diskutera, utvärdera och förankra.

Diskussion i föreningarna

Våra föreningar har en mycket viktig del i politikutvecklingen. Svaren från dessa kommer att lägga grunden för nätverkens arbete.

Vi uppmanar alla föreningar att samla medlemmar, sympatisörer och förtroendevalda för att diskutera kring de 10 ämnena. Det går såklart bra att använda dessa diskussioner för föreningarnas eget politikutvecklingsarbete och även kombinera med egna lokala frågor. Ladda ner handledningen och läs mer om arbetet med politikutvecklingen. Här finns även ett antal frågor inom varje ämne som kan användas som underlag vid föreningsmöten.

Ladda ner handledningen

Förslag från medlemmar & sympatisörer

Våra medlemmar och sympatisörer är också en viktigt del i arbetet. Använd formuläret nedan för att lämna dina egna förslag till nätverkens arbete. Alla goda idéer är viktiga för att vi ska kunna tillvarata den potential som finns i vårt län.

Ämnen

Vi har 10 nätverk för olika ämnen. Här finner du några frågor för varje ämne, som du/ni gärna får besvara.

Skola / barnomsorg

 1. Hur säkrar vi en god utbildning till elever även på mindre orter? Hur kommer vi runt de stora kostnaderna som är förknippade med att ha mindre skolor på landsbygden och på vilket sätt kan vi använda oss av valfrihet?
 2. Hur kan vi skapa en skola som ger den bästa möjliga undervisningen till alla oavsett bakgrund?
 3. Vad kan vi göra för att anpassa barnomsorgen efter behov och förutsättningar t ex vad gäller öppettider?
 4. Vad kan skolan göra för att motarbeta psykisk ohälsa bland unga?
 5. Hur skapar vi en bättre arbetsmiljö för skolpersonalen?

Jobb / näringsliv / turism

 1. Vad kan vi lokalt göra för att det ska bli fler jobb och växande företag?
 2. Unga utan gymnasieutbildning, utrikesfödda och personer med nedsatt arbetsförmåga är några grupper som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Hur skapar vi bättre möjligheter för de som idag står längst ifrån arbetsmarknaden att få ett jobb?
 3. Med en åldrande befolkning kommer det ställas större krav på bemanning inom välfärden i kommuner och landsting. Vad kan vi göra för att bli en bättre arbetsgivare och locka till oss välutbildad personal inom främst vård och omsorg?
 4. Som en av länets största arbetsmarknadssektorer står turistbranschen inför den ständiga utmaningen vad gäller att locka till sig fler och nya besökare. Vad kan vi göra för att stärka länets turism?
 5. Vad kan vi göra för en bättre infrastruktur, både vad gäller vägar och järnvägar, men även digital teknik?

Hälso- & sjukvård

 1. Hur utvecklar vi valfriheten och kvaliteten inom sjukvården i Kalmar län?
 2. Vad gör vi åt personalbristen i vården?
 3. Hur skapar vi en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen?
 4. Hur kan vi förkorta väntetiderna inom vården?
 5. Hur skapar vi en nära vård?

Kultur / fritid

 1. Vad kan vi lokalt föra för att utveckla ett kreativt och växande kulturliv?
 2. Barn behöver rörelse och motion för att må bra och för att utvecklas. Vad kan vi göra för att bidra till en miljö som inspirerar rörelse, inom idrotten, skolan och på andra områden?
 3. Hur får vi fler att engagera sig på ledarposter inom föreningslivet?

Social / äldre

 1. Hur anpassar vi äldreomsorgen efter människors behov och önskemål?
 2. Hur skapar vi en mer attraktiv arbetsplats inom omsorgen?
 3. Hur utvecklar vi valfriheten inom omsorgen?
 4. Vad kan vi göra för att bryta ensamheten hos äldre som inte bor på äldreboenden?

Miljö / energi

 1. Hur kan vi kunna producera mer miljövänlig energi?
 2. Vad behöver vi göra för att se till att vi har en bra vattenkvalitet, både det vi dricker och det vi har runt kusterna?
 3. Hur kan vi göra trafik och transporter mer miljövänlig?
 4. Hur kan vi göra sophantering och återvinning enklare, miljövänligare och effektivare?
 5. Hur kan vi spara energi inom kommuner och landsting?
 6. Hur ska vi jobba med djurskydd och viltvård?

Plan / bygg / bostad

 1. Hur kan kommunerna uppmuntra till mer byggande?
 2. På vilka sätt kan vi underlätta för byggandet av framförallt billigare bostäder så unga kan flytta hemifrån och få sin första bostad?
 3. Hur kan vi bygga mer miljövänligt och hur kan vi använda oss av kommunalt vatten och avlopp i denna process?
 4. Hur kan vi korta ner handläggningstider och kostnader för bygglov?

Integration

 1. På vilket sätt kan vi förbättra integrationsarbetet i kommunerna?
 2. Vad kan vi göra för att fler människor ska få jobb snabbare?
 3. Många som flyr till Sverige har god utbildning. Hur kan vi bättre ta tillvara deras kompetens?
 4. Hur kan vi skapa mötesplatser som snabbar på integrationen? Vad kan vi lära av föreningslivet?

Jämställdhet / tolerans

 1. Vad kan vi göra för att skapa ett mer jämställt samhälle?
 2. Vad kan vi göra för att få bort löneskillnaden mellan män och kvinnor?
 3. Hur får vi fler kvinnliga chefer?
 4. Hur motverkar vi diskriminering, intolerans och rasism på arbetsplatsen och samhället som helhet?

Ekonomi

 1. Hur utvecklar vi vår politik kring ansvarstagande kommunal ekonomi?
 2. Hur kan vi sänka kostnaderna kring kommunala större investeringar, t ex nya simhallar?
 3. Hur kan vi utveckla vår upphandlingsstrategi för att dels sänka kostnaderna men också ytterligare förstärka lokala företag och skapa fler nya jobb?
 4. Hur kan man jobba med den ekonomiska aspekten av kommunens attraktivitet med kostnader kopplade till vardagen t ex kommunalskatt, taxor och avgifter?

Vill du lämna ett förslag?

  Namn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Förening

  Ämne

  Meddelande

  Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

  Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

  Stäng