Följ oss via sociala medier

Nyheter

Jörgen Andersson representerade Sverige

Riksdagsledamoten Jörgen Andersson var nyligen i Bryssel för att representera Sverige och Moderaterna på en konferens om EU:s framtida finansiering.

Jörgen har varit en av talarna på konferensen där bland annat Europaparlamentets talman Martin Schulz, kommissionens vice ordförande Kristalina Georgieva, Guy Verhofstadt och Mario Monti talat.

Diskussionerna har handlat om EU:s utmaningar och förslaget om nya egna medel till EU-budgeten. Från svensk sida är vi mycket skeptiska till detta, vi ser det som ett stort steg i federalistisk riktning, säger Andersson.

Konferensen är en av de gemensamma konferenser som initieras av kommissionen för att öka diskussionerna mellan de olika nationella parlamenten, Europaparlamentet och EU-kommissionen för att öka förståelsen, vidga debatten och egentligen försöka överbrygga motsättningar mellan de olika nationella uppfattningarna.

Jag tror det är viktigt att vi möts i dessa forum, och jag är glad att få möjligheten att föra fram de svenska ståndpunkterna, vi behöver mer av den svenska öppenheten, tron på frihandel och tilltron till att alla gynnas av samarbeten, fortsätter Andersson.

 

You may also like
Ny förbundsstyrelse
Förbundsstämma i Stufvenäs 23 april
Ny styrelse i Norra Tjust
Valsedel till Riksdagen