Följ oss via sociala medier

Nyheter

Jan R Andersson i Washington

Under riksdagens plenifria vecka deltog Jan R Andersson i det årliga AUSA-mötet i Washington. AUSA står för Association of The United States Army.

  • Det var en väldigt givande konferens med möjlighet för mig att lyfta frågor som just nu är väldigt aktuella, framförallt vad gäller säkerhetsläget i och kring Östersjön. Något jag fick möjlighet att diskutera med chefen för USA:s Europastyrkor, generallöjtnant Ben Hodges och Sveriges försvarsattaché i USA generalmajor Bengt Svensson, säger Jan R.
  • Signalen från USA är att Östersjöområdet ska fortsätta vara ett fredligt område och att man ser allvarligt på Rysslands agerande i Ukraina och dess hårdare retorik mot länder runt Östersjön, avslutar Jan R Andersson.
You may also like
Valsedeln till riksdagen fastställd
123 nya poliser till länet med moderat budget
Ny styrelse i Kalmar
Valsedel till Riksdagen