Följ oss via sociala medier

Nyheter

Bostäder

Fler måste få sin första bostad och den akuta bostadsbristen måste bekämpas. Därför måste bostadsbyggandet öka kraftigt och det befintliga bostadsbeståndet nyttjas bättre. Moderaterna arbetar för en bostadsmarknad där ingen ska behöva tacka nej till jobb eller studier på grund av att det inte går att hitta boende.
Våra förslag:
  • Ytterligare reformer och förenklingar i plan- och bygglagen.
  • 20 000 nya studentbostäder till 2020 genom bl.a. förenklade byggregler och ökad marktillgång nära universiteten och högskolorna.
  • Flexiblare bullerregler och strandskydd samt tydliga tidsgränser för kommuner och övriga myndigheter för planering och byggnation av bostäder.
You may also like
Förslag för en bättre skola i Kalmar län
Infrastruktur
Trygghet
Vattenförsörjning