Följ oss via sociala medier

Nyheter

Äganderätt

Det finns tusentals privata skogs- och markägare i Kalmar län. För dessa är äganderätten oerhört viktig och livsavgörande. Idag sker ständigt inskränkningar av denna, till exempel genom expropriering av mark för olika ändamål, exempelvis nyckelbiotoper eller natura-2000. Så kallade naturvärden, till exempel enskilda växt- och djurarter, är svåra att värdera objektivt och det är svårt att förutspå vad som kommer att vara naturvärde i framtiden. De reella värdena finns i mark och skog och det är när dessa brukas av skogs- och jordbrukare på rätt sätt som naturvärdena blomstrar. Om politiker fortsätter att detaljstyra skogsbruket kommer viljan att äga och bruka skogar med stora naturvärden att minska. Därför bör myndigheterna arbeta mer flexibelt och rådgivande och i de fall då det finns särskilt stora naturvärden bör staten betala en intrångsersättning till markägaren. Annars riskerar man att besitta värdelös mark. Vi Moderater vill att skogen ska vårdas & brukas under devisen frihet under ansvar.

I län som Kalmar län är möjligheterna att utveckla markområden mycket begränsade, då många ligger nära vattendrag, sjöar och hav. Det är ofta många hinder på vägen om man vill bygga bostäder, utveckla affärsverksamhet eller turism. Idag går flyttströmmarna mot centralorterna, där bostadsbristen blir allt värre. Samtidigt tenderar huspriserna att sjunka på landsbygden. I Kalmar län skulle det gå att vända den utvecklingen genom att möjliggöra sjö- och havsnära byggande. Det är sjöarna och havet som gör länet så unikt och är en av våra största tillgångar. Men idag gör regelverket kring strandskyddet att utvecklingen ständigt hindras och försenas. Inte sällan av oförklarliga skäl. Moderaterna vill helt reformera strandskyddet, så att de skyddsvärda områdena beläggs med särskilt strandskydd och resten blir helt fritt från dagens strandskydd. Vi vill reformera lagar och regler så att utveckling och miljövård i framtiden kan gå hand i hand. Vi vill öka andelen attraktiva boenden i hela Kalmar län.

Myndigheter som lantmäteriet måste jobba smidigare och snabbare. Långa handläggningstider är förödande för många småföretagare.  Vi måste se över om det finns arbetsuppgifter som kan läggas ut på entreprenad. Samtidigt måste det finnas en rättssäkerhet som gör att medborgarna känner att ärendehanteringen är likvärdig och inte utgår från enskilda tjänstemäns åsikter. Inom myndigheter som exempelvis Skogsstyrelsen måste kompetensen ses över så att det blir en balans mellan biologer och de som är utbildade inom skogsbruk. Faran är annars att lönsamheten sjunker och mindre skog brukas. Vi vill ha brukade marker och välskötta skogar och reformera myndighetsutövandet så att en större förståelse för näringarna uppnås. Skogsstyrelsen bedriver idag verksamheter som motorsågsutbildningar, fyrhjulingskörkort & skogsbruksplanering. Dessa tjänster anser Moderaterna inte ska ligga inom skogsstyrelsens verksamhetsram eftersom det konkurrerar med företag.

 

Moderaterna vill:

  • att ägande-/brukanderätten och lagstiftningen kring denna stärks
  • att den enskilde markägaren ska råda över sin mark under devisen frihet under ansvar
  • att ytterligare påtvingat skydd av skog och mark i Kalmar län stoppas
  • att offentliggörandet av hyggesanmälningar, och därmed möjligheten för utomstående att ha synpunkter till Skogsstyrelsen, avskaffas
  • att anmälningstider till skogsstyrelsen sänks avseende hyggesanmälningar
  • alla myndigheters tjänsteutövning ska bedrivas på ett likvärdigt sätt, så att rättsäkerheten bibehålls
  • att skogsstyrelsen verksamheter utöver myndighetsutövning överses med inriktning på att konkurrerande verksamheter slopas
  • att möjligheterna till konkurrensutsättning av hela eller delar av lantmäteriet utreds
  • att andelen attraktiva boenden ökar i hela Kalmar län
  • att strandskyddet ska fungera omvänt i framtiden och skydd införs där det är nödvändigt och avskaffas på övriga platser

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng